Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

3ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»

Η Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» προκηρύσσει τον 3ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις παρακάτω κατηγορίες:
1) ΠΟΙΗΣΗ, 2) ΔΙΗΓΗΜΑ,  3) ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 4) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι κάτοικοι της Ελλάδας  και όσοι κατάγονται  από αυτήν, όπου και αν διαμένουν.
2) Γίνονται επίσης δεκτά έργα γραμμένα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα με συνημμένο το μεταφρασμένο κείμενο στην ελληνική.
3) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε δύο το πολύ κατηγορίες του διαγωνισμού.
4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στη διεύθυνση:
Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
υπόψη  κ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΦΕ’
ΗΠΕΙΡΟΥ 28, 38 333 ΒΟΛΟΣ  
Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν:
1) Το έργο, ( από μία μέχρι  τρεις σελίδες),  σε τρία  δακτυλογραφημένα αντίγραφα σε γραμματοσειρά «Times New Roman» Ν. 12, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμιά άλλη ένδειξη. Θα πρέπει επίσης να εμπεριέχεται  και ένα CD  με το έργο (ή  τα έργα)  γραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή, ή να αποσταλεί το έργο  μέσω e-mail στη διεύθυνση  maria.arfe@hotmail.gr με το αληθινό  όνομα του συγγραφέα σε κεφαλαία γράμματα.
2) Ένας μικρότερος φάκελος, που εξωτερικά θα αναφέρει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος, εσωτερικά δε τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται και η απόδειξη καταβολής του χρηματικού ποσού που απαιτείται για την κάθε συμμετοχή.
3) Όσοι συμμετέχουν σε δύο κατηγορίες, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο μικρό φάκελο –ένα για κάθε κατηγορία– με το ίδιο όμως ψευδώνυμο.
Σημειώνουμε ότι έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία σημαίνει αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
Τα έργα δεν θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
 
4) Σύντομο βιογραφικό.
5) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα και ότι  αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για κάθε συμμετοχή (για κάλυψη εν μέρει του κόστους οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ) ανέρχεται σε 10 ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, 20 ευρώ για τα διηγήματα και για την παιδική  λογοτεχνία, 30 ευρώ για τα θεατρικά σενάρια . Στην περίπτωση που ο δημιουργός πρόκειται να συμμετάσχει σε δύο κατηγορίες, χρειάζεται να καταβάλει και τα δυο ποσά. Το ποσό πρέπει να κατατεθεί έως τις 15 Μαρτίου 2013 στο λογαριασμό της εθνικής τράπεζας με αριθ:  781/313180-79,  IBAN  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  GR:  7001107810000078131318079 (BIC) ETHNGRAA   
Προθεσμία υποβολής:  15 Μαρτίου 2013.  Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες  κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρόεδρο κ. Μαρία Αρφέ, στο τηλέφωνο 6974168584 (ώρες γραφείου). 
Oι νικητές θα ειδοποιηθούν απευθείας μέσω e- mail  ή  τηλεφωνικά. Τα αποτελέσματα θα  δημοσιευτούν στον Τύπο και στο Facebook στη σελίδα «Διοτίμα και Μούσες».  Η Εταιρία δεν έχει καμιά ευθύνη για  τυχόν απώλεια  των  κειμένων κατά την αποστολή τους.
Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό (όχι τις τελευταίες ημέρες).
Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία της Εταιρίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Κατηγορία A) ΠΟΙΗΣΗ: Κανένας περιορισμός στη μορφή του στίχου. Κάθε δημιουργός μπορεί να στείλει  μέχρι δύο  (2) ποιήματα. Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
Κατηγορία Β)ΔΙΗΓΗΜΑ: Ένα διήγημα μικρής έκτασης (μέχρι τρεις σελίδες). Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ.
Κατηγορία Γ) ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ένα διήγημα μικρής έκτασης (μέχρι τρεις σελίδες). Θέμα: Ελεύθερο.
Κατηγορία: ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ένα κείμενο  μικρής έκτασης (μέχρι 30 σελίδες). Θέμα: Ελεύθερο (πρέπει να  έχει διάρκεια 60-80 λεπτά).

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η Ποίηση, το Διήγημα, η
 Παιδική Λογοτεχνία και το Θεατρικό Σενάριο  θα κριθούν από καταξιωμένους λογοτέχνες και καθηγητές φιλολογίας.
Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη και δυο μέλη της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ».
Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των βραβευθέντων στην εκδήλωση. Τα βραβεία δεν θα σταλούν ταχυδρομικά. Η απονομή των Βραβείων  ορίζεται για το Σάββατο  20 Απριλίου  2013 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλι
o
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλι
o
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιo
Θα απονεμηθούν επίσης και  10 Έπαινοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλι
o
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιo
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιo
Θα απονεμηθούν επίσης και  10 Έπαινοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλι
o
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλι
o
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιo
Θα απονεμηθούν επίσης και  10 Έπαινοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιo *
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιo
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιo

Το καλύτερο  έργο μπορεί να   παρουσιαστεί  στο θέατρο ή σε κατάλληλη αίθουσα μετά από συνεννόηση  με το δημιουργό χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά, κατά την οποία θα διαβαστούν τα βραβευμένα έργα και θα απονεμηθούν τα βραβεία.
Η  μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους, ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών.
Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών τους.
Η συμμετοχή σας θα πρέπει να σταλεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013. 
Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής σας:
Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ»
 υπ. ΜΑΡΙΑ ΑΡΦΕ’
ΗΠΕΙΡΟΥ 28
38 333 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 6974168584
Η απονομή των βραβείων θα γίνει το Σάββατο  20 Απριλίου 2013 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου