Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ:


1.   Δευτέρα 16:00 - 18:00 : Παιδιά 3,5 - 4 χρονών
2.   Δευτέρα 18:00 -20:00  : Προνήπια και Νήπια

3.   Τετάρτη 16:00 -18:00 : Παιδιά α’ και β’ δημοτικού
4.   Τετάρτη 18:00 - 20:00 : Παιδιά γ’ δημοτικού και άνω

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 28/1  στην αίθουσα της παλιάς βιβλιοθήκης στο ισόγειο του νέου κτιρίου του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου