Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Λογοτεχνικός διαγωνισμός από τον Ελληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο Μελβούρνης.

Ο Σύνδεσμος διοργανώνει και φέτος τον ετήσιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν την μέρα που θα κυκλοφορήσει το περιοδικό «Αντίποδες».
Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, στις ακόλουθες κατηγορίες: ποίηση, διήγημα και μονόπρακτο θεατρικό έργο.
Η αξιολόγηση θα είναι διαφορετική για την κάθε γλώσσα.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε μια ή όλες τις κατηγορίες, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, με ένα μόνο έργο για κάθε κατηγορία.
Έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια μεγέθους, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν σταλούν στην κριτική επιτροπή.
Ποίημα: 100 στίχοι(γραμμές), Διήγημα: 2000 λέξεις, Μονόπρακτο: 15 λεπτά (διάρκεια).
Tο έργο/έργα να είναι αυθεντικό και να μην έχει δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.
Κάθε έργο θα υπογράφεται μόνο με ψευδώνυμο, θα είναι δακτυλογραφημένο και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε τέσσερα αντίτυπα τα οποία δεν επιστρέφονται. Εάν υπάρχει δυνατότης θα θέλαμε να μας στείλετε επιπρόσθετα το έργο σας και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cathyalex@hotmail.com
Το ίδιο ψευδώνυμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα έργα που υποβάλλονται από το ίδιο πρόσωπο.
Σε εσώκλειστο φάκελο πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένη η αίτηση συμμετοχής την οποία θα βρείτε στην τελευταία σελίδα αυτού του δελτίου.
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την ημέρα της κυκλοφορίας του περιοδικού Αντίποδες. Στα βραβευμένα έργα θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα. Τα έργα που θα πάρουν το πρώτο Βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην καθεμιά από τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο περιοδικό του Πολιτιστικού Συνδέσμου «Αντίποδες», τεύχος 59, 2013, που θα κυκλοφορήσει την ημέρα της απονομής των Βραβείων.

Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013.Τα υποβληθέντα έργα να στέλνονται ταχυδρομικώς στο όνομα Greek-Australian Cultural League και στη διεύθυνση

Melbourne of University Melbourne, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052, Australia 
και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cathyalex@hotmail.com

Αίτηση Συμμετοχής στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2013
Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………………….

Διεύθυνση……………………………………………………………………………......…

Τηλέφωνο…………………………e-mail(αν υπάρχει)……………………............................

Τίτλος έργου/έργων που υποβλήθηκαν.....................................................................................


…………………………………………………………………………………………………….

Γλώσσα έργων που υποβλήθηκαν
 ……………………………………………………………………............................................

Ψευδώνυμο………………………………………………………………………...

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι είμαι ο συγγραφέας του ανωτέρου έργου/έργων.

Ότι τα έργα είναι αυθεντικά και δεν έχουν δημοσιευτεί η προωθηθεί σε άλλους φορείς.

Ότι επιτρέπω στον Πολιτιστικό Σύνδεσμο να κάνει τις απαραίτητες συντακτικές η και ορθογραφικές αλλαγές όταν το έργο μου βραβευτεί και δημοσιευτεί στο τεύχος 59 του περιοδικού «Αντίποδες» 2013.

Υπογραφή..........................................................................................................................................

Ταχυδρομείστε στο -


GREEK-AUSTRALIAN CULTURAL LEAGUE OF MELBOURNE


Melbourne University, P.O. Box 4307, Parkville, Vic., 3052, Australia


και ηλεκτρονικώς - cathyalex@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου