Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 92ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012 ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΤὴν 19η Σεπτεμβρίου 2013, ἡμέρα Πέμπτη καὶ ὥρα 7 μ.μ., ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ 92ου Καλοκαιρινείου Θεατρικοῦ Διαγωνισμοῦ 2012, στὴν αἴθουσα Κ. Παλαμᾶ τοῦ Φ. Σ. Παρνασσός, ἀπὸ τὴν Κριτικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ ἀποτελοῦσαν ὁ κ. Ἰωάννης Μαρκαντώνης, Ὁμ. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ κα Μαρία Μαντουβάλου, διατ. Καθηγήτρια Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ ὁ κ. Τάκης Τζαμαργιᾶς, Σκηνοθέτης – Εἰδικὸς Ἐκπαιδευτικὸς Διδακτικὸς Συνεργάτης ΠΤΔΕ – ΤΕΑΠΗ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.  

Στὸν 92ο Καλοκαιρίνειο Θεατρικὸ Διαγωνισμὸ 2012 ὑποβλήθηκαν σαράντα τρία (43) ἔργα καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπένειμε ἕνα (1)  Βραβεῖο καὶ τέσσερις (4) Ἐπαίνους.Ἔλαβαν:

ΒΡΑΒΕΙΟ:
Τὸ ἔργο τοῦ Ἰωσὴφ Μπάστα, μὲ τίτλο: «Πρωτομάστορα ἔργα». 

ΕΠΑΙΝΟ:
Τὸ ἔργο τῆς Εὔας Κασιάρου, μὲ τίτλο: «Ὁ ἦχος τῆς μπουγάδας».
Τὸ ἔργο τοῦ Πέτρου Καφαντόγια, μὲ τίτλο: «Γραβατοφωσφορίζουσες - Κύνου Ὀδύσσεια».
Τὸ ἔργο τῆς Πηνελόπης Χριστοπούλου, μὲ τίτλο: «Τὸ σύνδρομο τοῦ πουὰ παπαγάλου».
Τὸ ἔργο τοῦ Βασίλη Ζεβελάκη, μὲ τίτλο: «Ἡ ἀγάπη τοῦ τζίνι Μαντσίνι».


Ἐκ τῆς Γραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου