Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Το κείμενο στάλθηκε από τη Τζένη Σοφιανού - Καπελαρή για τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Ν. Αγχιάλου.

Σύλλογος σημαίνει: οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που αποβλέπει στην πραγματοποίηση κοινών σκοπών. Παράλληλα όμως η λέξη Σύλλογος είναι μια σύνθετη λέξη και προέρχεται από τις λέξεις συν και λόγος. Ο Λόγος είναι η αρχή κάθε δημιουργίας "εν αρχή ήν ο Λόγος ". Ο λόγος είναι το κυριότερο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο λόγος εμπεριέχει την έκφραση όλου του δυναμισμού της δράσης "είπε και εγένετο"  Εκφράζει την ανα λογία μεταξύ των άνω και των κάτω. Είναι το έλλογο στοιχείο της ύπαρξής μας…
Ο   σ ύ λ λ ο γ ο ς   εκφράζει την από κοινού έκφραση της θέλησης πολλών ανθρώπων και ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερο δυναμισμό. Ότι δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μόνος του, μπορεί να γίνει όταν πολλές μικρές θελήσεις συλλέγονται προς την επιτέλεση ενός κοινού σκοπού. Η συλλογικότητα είναι το μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσει η ανθρωπότητα για να αλλάξει το πρόσωπο της Γης. Για να γίνει όμως αυτό είναι απαραίτητος ο δεύτερος όρος της επωνυμίας του Συλλόγου μας.
Σύλλογος φίλων… ο ιερότερος δεσμός μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων είναι η φιλία. Μεταξύ συγγενών, αδελφών, ακόμα μεταξύ γονιών και παιδιών χωρά η διχόνοια, το μίσος ή απλά το συμφέρον. Μεταξύ όμως των φίλων δεν υπάρχει κανένα κενό. Δεν υπάρχει χώρος για κανένα αρνητικό ή διαχωριστικό συναίσθημα. Δεν υπάρχει ατομικό συμφέρον ή αντιδικία γιατί εξ ορισμού ο   φ ί λ ο ς   είναι το άτομο με το οποίο μας συνδέει αμοιβαία αγάπη και αφοσίωση.
Αν θέλουμε λοιπόν ειλικρινά να πραγματοποιήσουμε τον  σ κ ο π ό  του συλλόγου μας πρέπει να μην πάρουμε ποτέ τα μάτια μας από την επωνυμία του και να μην αφήσουμε ποτέ να εισχωρήσουν στην ψυχή μας ζιζάνια που να προσβάλουν τον συνδετικό κρίκο που μας ενώνει, την φιλία.

Πρόοδος:  Η βελτίωση, ο δρόμος προς κάτι καλύτερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου