Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (2013)

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού - Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) προκηρύσσει τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό του για ανέκδοτο λογοτεχνικό έργο παιδικής λογοτεχνίας, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, ο οποίος αφορά φέτος το παιδικό ή εφηβικό μυθιστόρημα. Θα δοθούν πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο και τιμητικά διπλώματα. Ο/η συγγραφέας του έργου που βραβεύεται με το πρώτο βραβείο μπορεί, εάν επιθυμεί, να παραδώσει το έργο στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, το οποίο αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση και διάθεσή του. Για το δεύτερο βραβείο η Τράπεζα Κύπρου παραχωρεί άτοκο δάνειο στον συγγραφέα, για σκοπούς έκδοσης του βιβλίου.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
2. Το περιεχόμενο των έργων θα πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου ή έφηβους, να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα και να συμβάλλει στην αγωγή της αντίστοιχης ηλικίας.
3. Η έκταση των έργων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 80 δακτυλογραφημένες σελίδες (με διάστημα 1,5 εκ.). Η γραμματοσειρά θα πρέπει να έχει μέγεθος 12 και να είναι Times New Roman.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Κύπριοι και Ελλαδίτες συγγραφείς, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Συγγραφείς που βραβεύτηκαν από τον ΚΣΠΝΒ σε προηγούμενους διαγωνισμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την προηγούμενη βράβευσή τους. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό ένα μόνο έργο.
5. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα, με ψευδώνυμο και διακριτικό πολυψήφιο αριθμό, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του έργου, όπου επίσης σημειώνονται το είδος (παιδικό ή εφηβικό μυθιστόρημα). Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου και ο διαγωνισμός για τον οποίο αποστέλλεται, δίνονται επίσης δακτυλογραφημένα, ξεχωριστά σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο (εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αναγράφονται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του συγγραφέα, ο διακριτικός αριθμός. και ο διαγωνισμός για τον οποίο προορίζεται το έργο. Στο εξώφυλλο του μεγάλου φακέλου να αναγράφεται : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ/ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΣΠΝΒ (2013). Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του συγγραφέα (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο κτλ.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.
6. Τα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε συστημένο φάκελο στη διεύθυνση : Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία, Κύπρος.
7. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ, σε συνεννόηση με το ΠΙΤΚ.
8. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται : α) Να απονείμει βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως και σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους, γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.
9. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013.
10. Έργα τα οποία δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται.
11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο από τον ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22-375919) ή το ΠΙΤΚ (Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία, τηλ. 22-128157), όπως επίσης στα «Γεγονότα», από την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου www.boccf.org και στην ιστοσελίδα του ΚΣΠΝΒ www.cybby.org.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ : Η κρίση της Επιτροπής, με το σχετικό σκεπτικό για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, γνωστοποιείται στο Πολιτιστικό ΄Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την τελετή της απονομής των βραβείων. Στη συνάντηση αυτή, στην οποία παρευρίσκονται τρία τουλάχιστον από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, γίνεται η αποκάλυψη των ονομάτων των συγγραφέων στα έργα των οποίων δίνονται τα βραβεία. Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται (ανακυκλώνονται).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου