Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος για παιδιά και εφήβους».

 
Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2013-2014 τους παρακάτω Πανελλήνιους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για παιδιά και εφήβους:
Α. ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο,
έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα με θέμα ελεύθερο.
Β. ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο,έως δύο (2) σελίδες για μαθητές Α', Β' και Γ' Δημοτικού, τρεις (3) σελίδες για μαθητές Δ', Ε' και Στ' Δημοτικού, τέσσερις (4) σελίδες για μαθητές Γυμνασίου και πέντε (5) σελίδες για μαθητές Λυκείου.

           Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα
           Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα
           Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του διαγωνιζόμενου (π.χ. Ρόζα, Τάξη: Γ' Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, σχολείο, εκπαιδευτικός τάξης) του διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε αντίτυπα σε μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχετε (π.χ. Ποίηση Α', Β', Γ' Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Δ', Ε', Στ' Δημοτικού κ.λ.π).
Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές. Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, σχολείο, εκπαιδευτικός τάξης.
Οι φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:
           Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 31η Δεκεμβρίου 2013.
           Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως.
           Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών έχει δικαίωμα δημοσίευσης των υποβληθέντων έργων.
           Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
           Οι μαθητές που πήραν Πρώτο Βραβείο στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του 2012 δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ίδια κατηγορία του Διαγωνισμού (π.χ. μαθητής που πήρε Πρώτο Βραβείο στο Διαγωνισμό Ελληνικής Ποίησης του 2012 δεν μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό Ελληνικής Ποίησης του 2013, άλλα μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό Διηγήματος ή στο Διαγωνισμό Αγγλικής Ποίησης).
Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
 
 
 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, στην αίθουσα της ΧΑΝ Αθηνών (Ακαδημίας 36 και Ομήρου 28, 8ος όροφος) και ώρα 18:30.
Θα δοθούν Α', Β' και Γ' Βραβείο, Α', Β' και Γ' Έπαινος ανά κατηγορία και αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, στην κ. Πολυξένη Γιάχου στα τηλέφωνα 2107515171,  2130429351,   6949472787     και     στην ιστοσελίδα
www.logotexnes.gr
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Εσωτερική Διανομή
                   Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ'
                   Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου