Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ"

5ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» Η Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» προκηρύσσει τον 5ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό στις παρακάτω κατηγορίες: 1) ΠΟΙΗΣΗ, 2) ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1) Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος οι κάτοικοι της Ελλάδας και όσοι κατάγονται από αυτήν, όπου και αν διαμένουν. 2) Γίνονται επίσης δεκτά έργα γραμμένα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα με συνημμένο το μεταφρασμένο κείμενο στην ελληνική. 3) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος και στις δυο κατηγορίες του διαγωνισμού. 4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στη διεύθυνση: Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» υπόψη κ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΦΕ' ΗΠΕΙΡΟΥ 28, 38 333 ΒΟΛΟΣ Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να
υπάρχουν: 1) Το έργο, (από μία μέχρι τρεις σελίδες), σε τρία δακτυλογραφημένα αντίγραφα σε γραμματοσειρά «Times New Roman» Ν. 12, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμιά άλλη ένδειξη. Θα πρέπει επίσης να εμπεριέχεται και ένα CD με το έργο (ή τα έργα) γραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή, ή να αποσταλεί το έργο μέσω e-mail στη διεύθυνση maria.arfe@hotmail.gr με το αληθινό όνομα του συγγραφέα σε κεφαλαία γράμματα. 2) Ένας μικρότερος φάκελος, που εξωτερικά θα αναφέρει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος, εσωτερικά δε τα
παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail. 3) Όσοι συμμετέχουν στις δύο κατηγορίες, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο μικρό φάκελο –ένα για κάθε κατηγορία– με το ίδιο όμως ψευδώνυμο. Σημειώνουμε ότι έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία σημαίνει αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό. Τα έργα δεν θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

4) Σύντομο βιογραφικό. 5) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι το έργο είναι δικό του δημιούργημα και ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Προθεσμία υποβολής: 31 Ιούλιου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρόεδρο κ. Μαρία Αρφέ, στο τηλέφωνο 6974168584 (ώρες γραφείου). e- mail: maria.arfe@hotmail.gr Oι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν απευθείας μέσω e- mail ή τηλεφωνικά. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στον Τύπο και στο Facebook στη σελίδα «Διοτίμα και Μούσες». Η Εταιρία δεν έχει
καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια των κειμένων κατά την αποστολή τους. Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα έργα και τη συμμετοχή τους το συντομότερο δυνατό (όχι τις τελευταίες ημέρες). Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία της Εταιρίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Κατηγορία A) ΠΟΙΗΣΗ: Κανένας περιορισμός στη μορφή του στίχου. Κάθε δημιουργός μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) ποιήματα. Θέμα: Εθνικές εορτές ή Θρησκευτικές εορτές ή Εποχές του χρόνου. Κατηγορία Β) ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ : Ένα διήγημα μικρής έκτασης (μέχρι τρεις σελίδες Α4). Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η Ποίηση, και το Παιδικό παραμύθι, θα κριθούν από καταξιωμένους λογοτέχνες ή από καθηγητές φιλολογίας. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη και δυο μέλη της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ». Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των βραβευθέντων στην εκδήλωση. Τα βραβεία δεν θα σταλούν ταχυδρομικά. Η απονομή των Βραβείων ορίζεται για 20 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο 2014 σε μέρος που θα ανακοινωθεί αργότερα.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ Α' ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιο Β' ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιο Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιο Θα απονεμηθούν επίσης και 5 Έπαινοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Α' ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιο Β' ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιο Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ: μετάλλιο Θα απονεμηθούν επίσης και 5 Έπαινοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα διοργανωθεί λογοτεχνική βραδιά, κατά την οποία θα διαβαστούν τα βραβευμένα έργα και θα απονεμηθούν τα βραβεία. Η μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και έκδοσης σε βιβλίο, μέρους, ή του συνόλου των έργων που θα υποβληθούν, χωρίς υποχρέωση (απαίτηση ανταμοιβής) έναντι των δημιουργών. Εννοείται ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα των έργων παραμένουν στην ιδιοκτησία των
δημιουργών τους. Η συμμετοχή σας θα πρέπει να σταλεί μέχρι τις: 31 Ιουλίου 2014 Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής σας: Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρία «ΔΙΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ» υπ. ΜΑΡΙΑ ΑΡΦΕ' ΗΠΕΙΡΟΥ 28 38 333 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 6974168584 Ε-MAIL : maria.arfe@hotmail.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου