Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

«Eλληνικά και γαλλικά, φορείς αλληλοκατανόησης των γλωσσών της σλαβικής οικογένειας (βουλγαρικά, ρωσικά)»: απελευθέρωση δωρεάν ebook!


Μπορεί κάποιος να κατανοήσει μια γλώσσα ακούγοντάς την ή διαβάζοντάς την χωρίς να την έχει ποτέ διδαχτεί;
Το θεωρητικό μοντέλο της αλληλοκατανόησης, που στοχεύει στην πολυγλωσσία, μας αποδεικνύει πως αυτό είναι εφικτό. Τι είναι απαραίτητο για την επιτυχία του εγχειρήματος;

Για τον ελληνόφωνο που θέλει να κατανοήσει μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα απαραίτητη είναι η γνώση, εκτός της μητρικής του, μιας οποιασδήποτε ξένης γλώσσας και στη συνέχεια η μεταφορά γνώσης.

Στο βιβλίο «Eλληνικά και γαλλικά, φορείς αλληλοκατανόησης των γλωσσών της σλαβικής οικογένειας (βουλγαρικά, ρωσικά)», οι συγγραφείς προσπαθούν να κατανοήσουν «παθητικά», με τη συνδρομή δύο φυσικών ομιλητριών γραπτά κείμενα σε δύο γλώσσες, τη βουλγαρική και τη ρωσική, γλώσσες της πιο μακρινής και «δύσκολης» για εμάς οικογένειας γλωσσών, της σλαβικής.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος, οι συγγραφείς στηρίχτηκαν στην εμπειρία τους από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αλληλοκατανόησης (Eu+I) στο οποίο συμμετείχε το Τμήμα Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας καθώς και στις παρατηρήσεις που έγιναν επί σειρά ετών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Η έννοια της αλληλοκατανόησης για τη διδασκαλία της πολυγλωσσίας».

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το ψηφιακό βιβλίο «Eλληνικά και γαλλικά, φορείς αλληλοκατανόησης των γλωσσών της σλαβικής οικογένειας (βουλγαρικά, ρωσικά)» από τη διεύθυνση www.saitapublications.gr/2015/04/ebook.159.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου