Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου -ΕΛΗΞΕ

 
Προκηρύσσεται και φέτος Μαθητικός Διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου.
Ο Μαθητικός Διαγωνισμός έχει το θέμα: «Πώς βοήθησα τον παππού και την γιαγιά να χειριστούν το φορητό τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή».
Ο παππούς και η γιαγιά θέλουν να μάθουν να χειρίζονται την καινούργια τεχνολογία και ζητούν τη βοήθειά σου, π.χ. πώς να χειριστούν το φορητό τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να στέλνουν μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Δεν ξέρουν τίποτα από την καινούργια τεχνολογία. Γράψε ένα μικρό διήγημα ή διάλογο ή θεατρικό έργο, για να το παρουσιάσεις στους συμμαθητές σου διηγώντας πώς συνέβη.
“How I helped my grandparents use the mobile phone and the computer.”
Your grandparents have asked you to help them understand a particular aspect of technology e.g. how to use the mobile phone, how to use the computer, how to send an e-mail via the internet. They know nothing about technology. Write a short story, or dialogue or play to be presented to your class members in which you describe how you went about showing them this process.
Όροι συμμετοχής:
* Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό μπορεί να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
* Ανώτατο όριο μήκους: 1000 λέξεις.
* Για κάθε έργο θα αποστέλλονται τέσσερα αντίτυπα τα οποία δεν επιστρέφονται.
* Στο κάθε έργο θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο για όλα τα έργα που υποβάλλονται από το ίδιο πρόσωπο. Σε εσώκλειστο φάκελο θα δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Τίτλος έργου/έργων που υποβλήθηκαν, ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail αν υπάρχει.
*Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ίδια εκδήλωση και θα δημοσιευθούν, επίσης, στο περιοδικό «Αντίποδες», τεύχος 57, 2011.
Οι συμμετοχές και των δύο διαγωνισμών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2011.

(Πηγή: Αποστακτήριο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου