Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΘ´ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2011 ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ


Ἀθῆναι, 6 Ἰουνίου  2012

  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΘ´ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2011
ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ


Τὴν 6η Ἰουνίου 2012, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 7 μ.μ., ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ΚΘ´ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ τοῦ Φ. Σ. Παρνασσὸς 2011, στὴν αἴθουσα Κ. Παλαμᾶ τοῦ Συλλόγου, ἀπὸ τὴν Κριτικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ ἀποτελοῦσαν ὁ κ. Γεώργιος Σπανός, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς-Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Φ.Π.Ψ. τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ κα Γεωργία Καλογήρου, Ἀν. Καθηγήτρια Διδακτικῆς τῆς Λογοτεχνίας τοῦ Π.Τ.Δ.Ε., καὶ ὁ κ. Εὐριπίδης Γαραντούδης, Ἀν. Καθηγητὴς Νέας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὑποβλήθηκαν συνολικὰ 140 ἔργα: 88 ποιητικὲς συλλογές, 48 πεζογραφήματα καὶ 4 δοκίμια.

Στὴν ΠΟΙΗΣΗ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπένειμε 3 Βραβεῖα καὶ 4 Ἐπαίνους.

Ἔλαβαν:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Στυλιανῆς Δούμου, μὲ τίτλο: «Χαμηλὲς Ὀκτάβες».

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Γεωργίας Ψυχογιοῦ-Τσαστσόγλου, μὲ τίτλο: «Κραυγὴ στὸ σκοτάδι».

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Νίκου Μοναστηριώτη, μὲ τίτλο: «Ἐν αὐγῇ καθαρᾷ».


ΕΠΑΙΝΟ:    
1.       Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Ἑλένης Γεωργίου, μὲ τίτλο: «Φύση τῶν φαινομένων».
2.       Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Θεοδώρας Μούρτου, μὲ τίτλο: «Ἐκδοχὲς ἀγάπης».
3.       Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Χάρη Κωνσταντόπουλου, μὲ τίτλο: «Ἀσπόνδυλη διαλεκτική».
4.       Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Εὐάγγελου Ντελῆ, μὲ τίτλο: «Αἴας καὶ Τέκμησσα».  

Στὴν ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ἐπιτροπὴ ἀπένειμε 4 Βραβεῖα καὶ 2 Ἐπαίνους.
Ἔλαβαν:
ΒΡΑΒΕΙΟ:
Ø ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τὸ μυθιστόρημα τῆς Βικτωρίας Ἀγγελοπούλου, μὲ τίτλο: «Μεθυσμένα καράβια».      
Ø ΔΙΗΓΗΜΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Τὸ διήγημα τῆς Μαρίας Γκούσια-Ρίζου, μὲ τίτλο: «Ἐντελῶς ἀδύνατον».

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Τὸ διήγημα τῆς Ἀγγελικῆς Σαρακινοῦ, μὲ τίτλο: «Μαῦρες τζοῦρες ἁγνῆς φαντασίας». 
           
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Τὸ διήγημα τοῦ Δημήτρη Οἰκονόμου, μὲ τίτλο: «Ἡ ἀνθρωποθυρίδα».   

ΕΠΑΙΝΟ:
1.      Τὸ ἔργο τοῦ Ἠλία Κωνσταντόπουλου μὲ τίτλο: «Ἡ τελευταία ἡμέρα».
2.      Τὸ ἔργο τοῦ Θωμᾶ Ἀγραφιώτη μὲ τίτλο: «Οἱ περιπλανήσεις ἑνὸς καλλιτέχνη».


Στὴν κατηγορία τοῦ ΔΟΚΙΜΙΟΥ κανένα ἔργο δὲν κρίθηκε ἄξιο Βραβείου ἢ Ἐπαίνου.                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
                 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΙΣΚΟΣ
        Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν                  Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου