Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

«Ελληνικές παροιμίες»: απελευθέρωση δωρεάν ebook.


Με κέντρο αναφοράς τις ελληνικές παροιμίες, ο Φιλόλογος Γιώργος Φράγκας επιχειρεί μια αντιστοίχισή τους με αγγλικές, γαλλικές, γερμανικές, ιταλικές και ισπανικές, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες εικόνες, έννοιες και λέξεις που χρησιμοποιεί ο κάθε λαός. Παραλείφθηκε σκόπιμα κάθε ξενόγλωσση παροιμία που η εκφορά της είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη ελληνική. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για ένα απλώς μεταφραστικό εγχείρημα. Πρόκειται για μία συγκριτική ταξινόμηση περίπου 3.200 παροιμιών.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το ψηφιακό βιβλίο «Ελληνικές παροιμίες» από τη διεύθυνση www.saitapublications.gr/2015/02/ebook.138.html (σε μορφή .pdf)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου