Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ".
Γενναδίου 8 και Ακαδημίας (7ος όροφος), 106 78 Αθήνα, τηλ. 210-3834559
Fax: 210-3820062, e-mail: eel@otenet.grwebsite: www.eel.org.gr


                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.


                         

          Καλούνται τα μέλη του  Σωματείου με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ », που έχει την έδρα του στην Αθήνα, οδός Γενναδίου αρ. 8, σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα γίνει την 5η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10,30 π.μ,  στην αίθουσα “Μιχαήλα Αβέρωφ”, οδός Γενναδίου αρ. 8, 7ος όροφος- Αθήνα.
Θέματα της ημερησίας διατάξεως:
α) Εκλογή Γραμματέως και πρακτικογράφου της Συνέλευσης.
β) Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
γ) Οικονομικός απολογισμός.
δ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Κάθε άλλο θέμα που τυχόν προταθεί και εκγκριθεί από τη Γενική συνέλευση.
Για να επιτευχθεί απαρτία θα πρέπει να παρίστανται μέλη τουλάχιστον σε ποσοστό 1/3 των ταμειακώς εντάξει (άρθρο 13 του Καταστατικού). Οι αποφάσεις θα ληφθούν με την πλειοψηφία που ορίζει το Καταστατικό μας. Η πρόσκληση αυτή θα γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη της ΕΕΛ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
 Αθήνα,  15 /2 / 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ                          ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου